Özcem Sürücü Kursu Mobil Uygulamamız ile;
► Kursumuzla ilgili güncel duyuru ve haberlere ulaşabilir,
►Kurs ücretinizi veya taksitlerinizi ödeyebilir,
► Online dersler ile tüm konuları her yerde çalışabilir ve tekrar edebilir,
►2.500'den fazla Soru ile kendinizi sınava hazırlayabilir,
►Trafik ile ilgili pratik bilgilere ulaşabilir,
►Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir,
►Harita üzerinden kursumuza yol tarifi alabilir,
►Online Video eğitimleri ile interaktif olarak çalışabilirsiniz.
Ömür boyu kullanımınıza açtığımız mobil uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. 
 

Web sitemizin sağ alt köşesinde E-Sınav yazan linke tıklayarak 5 ayrı dilde sınırsız sayıda deneme sınavı yapabilirsiniz.   

Ayrıca bol soru çözebileceğiniz online sorular için buraya tıklayınız....

Kursumuza kayıt olan ve kursumuza bırakılan her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerinizin Korunması Kanununun hükümleri uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız....

https://www.ozcem.com.tr/kisisel-verilerinizin-korunmasi-kanununun-kursumuz-tarafindan-uygulanmasi.html

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar ile Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar sürücü belgesi alabilir.

E-Devletten 2008 yılı ve sonrasında Millî Eğitim Bakanlığı’ na bağlı ortaöğretim kurumlarından mezun olanların bilgileri sorgulanmaktadır. 2008 yılı öncesinde mezun olanların talep ettikleri belgeleri mezun oldukları kurumlardan, kurumların kapanmış olması durumunda ise mezun olduğunuz okulun bulunduğu il/ ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak temin edebilirsiniz.

Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, veya geçici koruma kimlik belgesi

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş  iki adet biyometrik fotoğraf, 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.

Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması zorunludur.

26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara göre düzenlenir.

Sürücü belgesi alacakların;

a) Yaş bakımından;

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24

yaşını bitirmiş olmaları,

b) Deneyim bakımından;

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, (24 yaşını dolduranlarda deneyim şartı aranmaz)

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı

sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir

Direksiyon uygulama sınav tarihleri sürücü kursunun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenmektedir. Kursiyerler direksiyon uygulama sınavlarına giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte girmek zorundadırlar. 

İlgili yıl belirlenen miktarı aynı şekilde ödersiniz.

Evet yanar. Yeniden kursa kayıt olmanız gerekir. Bu durum yeniden kurs ücreti ödemeniz anlamına gelir.

 • Hayır yanmaz. 14 direksiyon dersi ücretini ödemeniz karşılığında 4 hak daha açılır.
 • Bu 4 hakkınızıda yakmanız durumunda kurstaki kaydınız silinerek, yeniden kursa kayıt olmanız ve teorik sınava tekrardan girmeniz gerekir.

45 günlük süreniz başlar. Ancak siz 38'ci günden önce bu kararınızı vermiş olmanız gerekir. Aksi halde 39. Gün sistem ders yazımına kapanır.

Kesinlikle alınmaz. Sizden talep eden bir kurum olursa da bu yasal değildir.

Hayır almıyoruz. Artık interaktif eğitim çağında olduğumuzdan eğitiminizin teorik kısmı tamamen mobil uygulama üzerinden yapılmaktadır. 

Trafik 16, Trafik Adabı 4, Motor 6 ve ilkyardım 8 olmak üzere toplam 34 saat ders verilir.

ürücü kurslarında teorik ve direksiyon eğitimleri verilmektedir. Teorik eğitimler; trafik ve çevre,  ilkyardım, araç tekniği ve trafik adabı derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimlerin süreleri şöyledir:

Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6, trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat

d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

Bu eğitimlerin tamamı zorunludur.

 • Teorik sınavı 45 dakikadır.
 • Direksiyon sınavı 35 dakikadır.

 

50 soruluk tek bir sınav yapılır. Her soru 2 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Bu nedenle 35 doğru yapan 70 puan alarak sınavı geçmiş kabul edilir.

Artık 4 ders tek sınav olarak kabul edilmektedir. E-Sınavda 50 soruluk tek bir test yapılır. 35 doğru yaparak 70 puan alan aday tüm derslerden sınavı gecmiş kabul edilir.

 • Teorik sınava 4 kez girebilirsiniz.
 • Direksiyon sınavına 4 kez girebilirsiniz

Teorik sınavdan başarısız olduktan sonra 3 defa daha girebilirsiniz.

Direksiyon sınavından başarısız olduktan sonra 3 defa daha girebilirsiniz. 4 hakkınızdada başarısız olursanız, 4 hak daha açılarak 14 direksiyon dersi ücreti ödersiniz. Dersleriniz biter bitmez ilk sınava alınırsınız. 

 

Mazeretsiz olarak toplam ders saatlerinin 1/5'i kadar.

Yanar. Kursiyer sınav hakkını elde ettikten sonra sınavına girmek zorundadır. Eğer giremediyse hakkı yanar. Ancak sağlık raporu ile durumunu belgelerse hakkı yanmaz.

Sürücü kurslarında normal okullardaki gibi nakil olayı bulunmamaktadır.

Stajer ehliyet sürücü belgesi almaya hak kazananların 2 yıl süre ile trafikte belli kurallara uymak zorunda oldukları yeni uygulamanın adıdır. Bu 2 yıl boyunca ceza puanı 75 olacaktır. Kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra, trafik GBT sisteminden stajyerlik kendiliğinden kaldırılarak ceza puanınız her yıl için 100 olacaktır.

2 yıl süre ile dikkat edilmesi gerekenler

 • 2 Yıl süre içinde, 3 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden,
 • 3 kez hız sınırlarını aşan,
 • Her ne derecede olursa olsun alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan,
 • 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri geri alınarak iptal edilecektir.

Bu kişiler yeniden sürücü kursuna kayıt olup, teorik ve direksiyon sınavlarına tekrar girerek başarılı olmak zorundalar. Stajyer Ehliyet I Aday Sürücü adlı yazımızı inceleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hayır. İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvurup sürücü belgenizi aldıktan sonra araç kullanabilirsiniz. Sertifika ehliyet yerine geçmez.

Devlet Hastaneleri, Aile Hekimlikleri ve sürücü olur raporu vermeye yetkili özel hastaneler ile kliniklerden alınabilir.